Metalheads Against Bullying

Metalheads Against Bullying (MAB) ble opprettet i 2015 som en respons på det voksende behovet for å adressere og motvirke mobbing på en helhetlig måte. Vi ser på mangfold som en styrke og mener at alle, uansett hudfarge, religion, legning eller bakgrunn, fortjener et miljø fritt for mobbing og trakassering. 

MAB er dedikert til å øke bevisstheten om mobbing, og vi tror at ved å gi støtte og ressurser til barn, unge og voksne kan vi bidra til å forebygge og håndtere dette samfunnsproblemet. 

I tillegg til å være en støttespiller for de som opplever mobbing, fungerer vi som en nøytralpart. Våre råd og tips er forankret i våre egne erfaringer, og vi håndterer hver sak med den største omhu. Våre frivillige, som er underlagt streng taushetsplikt, har en bred egenerfaring relatert til mobbing. 

Uavhengig av sakens størrelse jobber MAB kontinuerlig med å støtte enkeltpersoner Vi vet at hver historie er unik, og vi er her for å lytte og støtte. Hvis du trenger noen å snakke med, er vi tilgjengelige for en samtale basert på egenerfaring og som likeperson.

Facebook